Opdrachten in de Zorg & Public Affairs

Profiel

Opdrachten in de Zorg

  • Advisering over de opzet en het leiden van programma’s en projecten rondom zorgthema's
  • Dagvoorzitterschap
  • Interimwerkzaamheden binnen de domeinen openbaar bestuur, (gezondheids)zorg en welzijn & snijvlak publiek private sector

Public Affairs

  • Associate partnerschap en samenwerking op het gebied van public affairs en communicatie
  • Advisering over het opzetten van een effectief, strategisch public affairsplan
  • Advisering over issue- en alliantiemanagement en communicatie
Mr. drs. H.P. Kuipers Bert Kuipers

Ervaring en affiniteit met in het bijzonder gezondheidszorg(beleid), patiënten perspectief, kinderen en jongeren, mensen met een chronische aandoening, civil society, overheid, publiek private samenwerking en wetenschappelijk onderzoek.

Generalist met goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en sterke vaardigheden in het bijeen brengen van verschillende belangen van diverse stakeholders. Beschikt over een uitstekend analytisch denkvermogen en strategische visie in combinatie met een oplossingsgerichte instelling. Empathisch, samenbindend, innovatief en natuurlijk netwerker.

LinkedIn profiel

Naoshima

Een bezoek in 2008 aan dit rustige, afgelegen Japanse eiland heeft diepe indruk achtergelaten. Een perfecte mix van snelle technologie, energie en rust; van een toekomstgericht verleden. Duurzaam, holistisch en ontwikkelingsgericht. Elementen die je in ieders leven toewenst. En in een werkomgeving, zeker ook in de Nederlandse gezondheidszorg.

Over Naoshima

Projecten

Programmaleider Zorg én Perspectief
Fonds NutsOhra

Het Programma (met een looptijd van drie jaar) is gericht op jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening (zoals cystic fibrosis, diabetes en reuma) en opgezet om een impuls te geven om te komen tot een landelijk gestructureerde en samenhangende ontwikkelingsgerichte zorg. Thema’s die hierbij aan de orde komen: sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling, gezin en relaties, zorg en onderwijs, werk en sport/vrije tijd.

fondsnutsohra.nl

Associate partner
Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie

Strategische advisering van opdrachtgevers en mede vorm geven van de inhoudelijke koers van het bureau. Verzorgen van trainingen en coachingstrajecten en optreden als moderator bij de PA-academie.

vanoortenvanoort.nl
pa-academie.nl

Voorzitter
Raad van Toezicht Raedelijn

Regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijn in Midden Nederland. Adviesbureau, gefinancierd vanuit collectieve middelen, biedt hulp bij het implementeren van zorgprogramma's en bij het opzetten van samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg.

raedelijn.nl

Bestuurslid
Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel

Het Centrum is een onafhankelijke stichting voor patiënten die (langdurig) geneesmiddelen gebruiken. Het wil de eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt vergroten en de patiënt actief betrekken bij de behandeling met geneesmiddelen. Dit teneinde op basis van de voorkeuren en waarden van de patiënt de kwaliteit van leven als ook de doelmatigheid van de farmaceutische patiëntenzorg te vergroten.

patientengeneesmiddel.nl
+31 6 5104 5939 Telefoon
b.kuipers.naoshima@gmail.com E-mail